eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty

Szanowni Państwo,

Użytkownik korzystający z systemu bankowości internetowej eBankNet zobowiązany jest do zmiany hasła do logowania co 90 dni. Wskazany termin liczony jest od ostatniej poprawnej jego zmiany.

Bezpieczna Bankowość Elektroniczna - Twoje hasło do logowania

- Zmieniaj regularnie hasło
- Zapamiętaj i nie ujawniaj nikomu hasła (ani loginu)
- Zmieniaj hasło również wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że zostało ujawnione osobie trzeciej - uważaj na próby wyłudzenia
- Hasło musi mieś co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
- Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
- Nie przechowuj hasła razem z loginem
- Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu
- Nie korzystaj z nieznanych sieci WIFI oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowej, Hotspot
- Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bszagan.pl
- Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
- Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym
- Sprawdź czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://
- Sprawdź czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki

Szanowni Państwo

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banku Spółdzielczego, Zrzeszenia BPS i firm informatycznych

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie i nakłaniać Cię do:

* przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
* zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
* wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie.PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc pod numer 68 368 12 99.

Chcesz wiedzieć więcej?? Zajrzyj na naszą stronę https://www.bszagan.pl/dobre-praktyki-w-zakresie-bbezpieczenstwa